Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập thời gian trang 143