Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung trang 145, 146