Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 144, 145