Giải bài tập SGK Toán 5: Cộng số đo thời gian trang 132