Giải Bài Tập Giải Tích 12 Cơ Bản

giai-bai-tap-giai-tich-12co-ban

Mục Lục – Xem Toàn Bộ Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Bài 1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số                                                                        5 Bài 2. Cực trị của hàm số                                                                                                                    11 Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm […]