GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC LỚP 9 (TẬP 2)

giai-bai-tap-toan-9-tap2-170x250

MỤC LỤC Phần 1: Đại Số – CHƯƠNG III: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn Phương trình bậc nhất 2 ẩn Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số Giải bài toán bằng cách lập hệ […]

GIẢI BÀI TẬP TÓAN 8 – TẬP 2

toan-8-t2

MỤC LỤC PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT  Bài 1.  Mở đầu về phương trình 3 Bài 2.        Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải  4 Bài 3.    Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 6 Bài 4. Phương trình tích 10 […]

GIẢI BÀI TẬP TÓAN 8 – TẬP 1

toan-8-t1

MỤC LỤC CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC  Bài 1.  Nhân đơn thức với đa thức 3 Bài 2.        Nhân đa thức với đa thức  5 Bài 3.    Những hằng đẳng thức đáng nhớ 8 Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 10 Bài 5. Những […]

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 – TẬP 2

de-kt-toan-8-t2

MỤC LỤC PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN  Bài 1.  Mở đầu về phương trình 5 Bài 2.        Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0  9 Bài 3. Phương trình tích 14 Bài 4. […]