ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 8 – TẬP 2

de-kt-toan-8-t2

MỤC LỤC PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN  Bài 1.  Mở đầu về phương trình 5 Bài 2.        Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0  9 Bài 3. Phương trình tích 14 Bài 4. […]