BÀI TẬP & PHƯƠNG PHÁP GIẢI – GIẢI TÍCH 12

gia-tich-12-pp

BÀI TẬP & PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐẠI SỐ – GIẢI TÍCH 12 MỤC LỤC CHƯƠNG I: ỨNG DỤNGĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHƯƠNG II: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT CHƯƠNG III: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG CHƯƠNG IV: SỐ PHỨC ——————————————–

Phân loại và phương pháp giải các dạng toán đại số 10

bia-14-170x250

Phân loại và phương pháp giải các dạng toán đại số 10   Chương 1 MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP Dạng 1. Mệnh đề – Mệnh đề chứa biến Dạng 2. Các phép toán về mệnh đề Dạng 3. Các phép toán chứng minh Dạng 4. Tập hợp – các phép toán trên tập hợp […]

Luyện thi đại học môn Hình học

cam-nang-hinh-hoc

MỤC LỤC  Phần 1 : hình học và giải tích không gian Chương I: Phép tính tọa độ trong không gian Chương II: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian Chương III: Mặt Cầu Phần 2: Hình học không gian  Chương I : Quan hệ song song và vuông góc Chương II : Các […]

Luyện thi đại học môn đại số

ltdh-ds

MỤC LỤC Chương 1 : phương trình và bất phương trình bậc nhất Chương 2 : phương trình và bất phương trình bậc hai Chương 3 : hệ phương trình và hệ bất phương trình nhiều ẩn số Chương 4 : phương trình và bất phương trình có dấu giá trị tuyệt đối Chương 5 […]